Ako na zdravý rodinný rozpočet

Malá pôžičkaVeľká  pôžičkacetelem pôžičkaSilverside


Zdravý rodinný rozpočet

Rodinný rozpočet môže byť zaťažený rôznymi pravidelnými či náhodnými výdavkami. Problém nastáva, keď výdavky prevyšujú príjmy. Koľkokrát potom neostane nič iné, než sa zadlžiť u bankových či súkromných inštitúcií. Každá domácnosť by ale mala mať zdravý rodinný rozpočet, aby ju nezaskočili mimoriadne výdavky a usporila si dostatočnú rezervu. Ako na to?

Majte reálne želania

Túžite po dovolenke pri mori, novom automobile alebo najnovšie elektronike? Pre každú rodinu je dôležité urobiť si občas radosť, ale želania by mala zodpovedať finančným možnostiam. Ak si chcete splniť väčší sen, poobzerajte sa po brigáde či lepšie platenej práci, aktualizujte svoje poistné zmluvy, nájdite si lacnejšieho dodávateľa energií a popýtajte sa v banke po sporiacich produktoch.

Zostavte si rodinný rozpočet

Majte prehľad o svojich príjmoch a výdavkoch a zaznamenávajte si na papier alebo cez mobilnú aplikáciu po dobu troch mesiacov, za čo ste utrácali a aký bol váš príjem. Možno zistíte, že si zbytočne žijete nad pomery, aj keď to vaša finančná situácia nedovoľuje. Každý mesiac si potom zostavte rozpočet na ďalší mesiac. Pomôže vám to nájsť možnosti úspor a rezerv a odhalí vám to, aké výdavky by sa dali znížiť.

Čo všetko zahrnúť do príjmovej stránky rozpočtu?

Do príjmovej stránky rodinného rozpočtu patrí všetky príjmy, ktoré má domácnosť za určité obdobie. Do príjmov spadá čistá mzda, peňažné sociálne dávky, príjmy z podnikania, príjmy z prenájmu (domu, bytu, pôdy) a príjmy z kapitálového majetku (akcie, podielové listy, dlhopisy). Príjmy, ktoré dostávate za určité obdobie, rozpočítejte na mesiace, aby ste zistili, aký máte k dispozícii každý mesiac čistý príjem.

Čo všetko zahrnúť do výdavkovej stránky rozpočtu?

Do výdavkovej stránky rodinného rozpočtu patrí všetky výdavky, ktoré má domácnosť za určité obdobie. Najprv si spíšte pevné výdavky v mesiaci, do ktorých zaraďte náklady na bývanie, telefón, internet, splátky pôžičiek, cestovné a stravné. Ďalej si poznačte iné výdavky a určite ich približnú výšku. Do ostatných výdavkov začleňte náklady na lieky, potraviny, oblečenie a koníčky. Štvrťročné či ročné výdavky rozpočítejte vždy na mesiace.

Vyhodnoťte príjmy a výdavky

Po vyplnení príjmov a výdavkov domácnosti zistíte stav vášho rozpočtu a môžete vyhodnotiť, na čom by sa dalo ušetriť. Nezabudnite pri vytváraní rodinného rozpočtu ani na vytváranie rezerv, ktoré by mali činiť od 3 do 15% z čistých príjmov alebo nákladov domácnosti.

Pôžičky On-Line